รายชื่อสถานที่จัดจำหน่ายในภาคอีสาน

*******************************************************************
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
*******************************************************************
#นครราชสีมา:
* ร้านขายยาชุมพวงโอสถพลัส ชุมพวง
* ร้านอภิญญาเภสัช ถนนเทศบาล16 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง
* ร้านยาบ้านโอสถ สาขาขามสะแกแสง ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา
#ขอนแก่น:
* ร้านพรชัยเภสัช ถนนศรีจันทร์ ใกล้โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เมืองขอนแก่น
* ร้านคลังยา ถนนกลางเมือง ในเมืองขอนแก่น
* ร้านมีออมเภสัช ถนนชาตะผดุง ใกล้ตลาดสามแยก เมืองขอนแก่น
* ร้านฟาร์มาคอน ถนนหน้าเมือง เมืองขอนแก่น
* ร้านแฟรี่ ฟาร์มาซี ถนนกลางเมือง ติดห้างแฟรี่ พลาซ่า
Fairy Pharmacy ร้านยาแฟรี่ ฟาร์มาซี
* ร้านณัฐเภสัช หน้าตลาดเคหะเมืองเก่า
* ร้านขายยาพรจิตติมาเภสัช ชุมแพ ขอนแก่น
* ร้านงามดีเภสัช ถนนเสริมสวาสดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล งามดีเภสัช's your health
#บุรีรัมย์:
* ร้านยาเซ็นเตอร์ ถนนปลัดเมือง เมืองบุรีรัมย์
ยาเซ็นเตอร์
#อุดรธานี
* ร้านบ้านห้วยฟาร์มาซี ถนนอุดรดุษฎี ใกล้ตลาดบ้านห้วย เมืองอุดรธานี
* ร้านบ้านยาดรักส์สโตร์ ถนนอุดร-กุดจับ ตรงข้ามตลาดไทยศิริ 3 ตำบลบ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
* ร้านจงเจริญเภสัช ตลาดเทศบาล 1 ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง อุดรธานี
#สกลนคร
* ร้านหมอยาสกล ถนนประชาราษฎร์ เมืองสกลนคร
* ร้านหมอยาสกล สาขาซอยตรงข้าม BigC เมืองสกลนคร
* ร้านเภสัชไชยวิชิต ถนนรัฐพัฒนา ติดกับ ธ.กรุงไทย ฝั่งตรงข้ามกับขนส่งสกลนคร
#หนองคาย
* ร้านพีพีฟาร์มาซี ตลาดชัยพร เมืองหนองคาย
* ร้านทวียาเภสัช ตลาดโพธิ์ชัย ใกล้ทางเข้าวัดโพธิ์ชัย
#อุบลราชธานี:
* ร้านอุปกรณ์กีฬา UB Runner ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
* ร้านยาสุดารัตน์เภสัช ถนนสุขาอุปถัมภ์ ในเมืองอุบลราชธานี
* ร้านยาสองเภสัช ถนนชยางกูล หน้าสนามกีฬา Ubon UMT Stadium ในเมืองอุบลราชธานี
* ร้านยาบ้านเภสัชกร ถนนชวาลานอก ในเมืองอุบลราชธานี
* ร้านพรศรีเภสัช ถนนสรรพสิทธิ์ ตรงข้ามโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ ในเมืองอุบลราชธานี
#สุรินทร์
* ร้านบุญเที่ยงฟาร์ม่า ตลาดไนท์ ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ โทร.044-515257
* คลินิกหมอภูมิชาย (คลินิกเฉพาะทางกระดูกและข้อ)
ถนนภักดีขุนพล ในเมืองสุรินทร์ โทร.064-4799997
* คลินิกหมอชาดุลย์ (คลินิกเฉพาะทางกระดูกและข้อ) ซอยสระถลา เยื้องวัดจีน ในเมืองสุรินทร์ โทร. 080-4712929
#มหาสารคาม
* คลินิกหมอเอกภพ (คลินิกเฉพาะทางกระดูกและข้อ) เยื้องโรงพยาบาลมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
#ยโสธร:
* คลินิกแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อแพทย์อธิธวัฒน์ ในเมืองยโสธร
* คลินิกแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อแพทย์ภูมิศักดิ์ ในเมืองยโสธร
* ร้านศูนย์ยาเภสัช ในเมืองยโสธร
#นครพนม:
* ร้านสว่างฟาร์ม่า สี่แยกร้านสว่างฟาร์ม่า ตลาดโต้รุ่ง เมืองนครพนม
* ร้านจีระฟาร์มาซี ติดกับ 7-11 ถนนศรีเทพ เมืองนครพนม
* ร้านเอ็มฟาร์มาซี ถนนพนมพนารักษ์ อำเภอธาตุพนม
#ร้อยเอ็ด
* ร้านยาเภสัชกร ถนนเพลินจิต ตรงข้ามโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตำบลในเมือง เมืองร้อยเอ็ด
#บึงกาฬ:
* ร้านบ้านหมอยา ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล
* ร้านบ้านยาเภสัชกร ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ
#เพชรบูรณ์:
* ร้านนพดลเภสัช ถนนเทศบาลพัฒนา
* ร้านคลังยาเพชรบูรณ์1
* ร้านคลังยาเพชรบูรณ์2 ในเมือง เมืองเพชรบูรณ์
* ร้านเพชรบูรณ์ฟามา-แคร์ ถนนเกตุปัญญา เมืองเพชรบูรณ์
* ร้านยานางั่วเภสัช ตำบลนางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์
* ร้านเฟื่องเภสัช อ.บึงสามพัน
Visitors: 62,989