รายชื่อสถานที่จัดจำหน่ายในภาคเหนือ

*************************************************************
ภาคเหนือ
*************************************************************
* ร้านคลังยานครสวรรค์ ถนนอารักษ์ ตำบลปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ คลังยา นครสวรรค์ (ธำรงค์ เครือหงษ์)
* ร้านบ้านยาศรีนคร ตรงข้ามตลาดศรีนคร
* ร้านบ้านยาอุ่นใจ ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี
* ร้านชากังราวเภสัช ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
* ร้านช่อมะกอกเภสัช ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด
* ร้านขายยาแตงไทยเวชภัณฑ์ ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือ พิจิตร แตงไทยเวชภัณฑ์ พิจิตร
* ร้านบ้านยาเภสัช ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านหลุม เมืองสุโขทัย โทร. 095-7075423
* ร้านธันยาเภสัช ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี เมืองสุโขทัย
* ร้านพิษณุโลกคลังยา ถนนศรีธรรมไตรปิฎก หน้าศูนย์การค้าปทุมทอง ตรงข้ามศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคเหนือ พิษณุโลก
* ร้านฟาร์มยาเภสัชกร ถนนศรีธรรมไตรปิฎก เมืองพิษณุโลก
* ร้านนานายา ถนนสีหราชเดโชชัย (สี่แยกวุ่นวาย) เมืองพิษณุโลก
* ร้านบ้านเภสัชกร ถ.ธรรมบูชา ซอย 15 ตำบลในเมือง เมืองพิษณุโลก
* ร้านอุตรดิตถ์เภสัชกร ถนนจิตรเพลินใน ปากทางเข้าตลาดเทศบาล2 เมืองอุตรดิตถ์
* ร้านบ้านยาเติมสุข ซอยโพธิ์ทิพย์ ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ เมืองอุตรดิตถ์
* ร้านขายยานพดลเภสัช อำเภอเมืองแพร่ Safedose by นพดลเภสัชแพร่
* ร้านวินเนอร์ สปอร์ต ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมืองแพร่
* ร้านแพร่รวมยา อำเภอเมืองแพร่
* ร้านศูนย์ยาบ้านแสงดาว ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง น่าน
* ร้านบ้านยาเภสัช และ บ้านยา ไบค์ จักรยานและอุปกรณ์ น่าน ถ.สุริยะพงษ์ ต.ในเวียง เมืองน่าน ตรงข้ามกับศาลหลักเมืองน่าน
#ลำปาง:
* ร้านขายยาธีระเวชภัณฑ์ ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ร้านขายยาธีระเวชภัณฑ์ลำปาง
* ร้านขายยาวริญญาเภสัช ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง วริญญาเภสัช-ผิวสุขภาพดี ดูแลได้ By หมอยาตาล
* ร้านขายยาเขลางค์เภสัช ตำบลบ่อแฮ้ว
* ร้านคลังยา ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว
#เชียงใหม่:
* ร้านขายยาภิญโญเภสัช ถนนช้างเผือก ใกล้โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ภิญโญเภสัช
* ร้านสยามชัยเภสัช ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา ตรงข้าม #ตลาดประตูเชียงใหม่
* ร้านขายยาสงวนโอสถ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง บริเวณลานจอดรถ #พระธาตุศรีจอมทอง
#เชียงราย:
* ร้านยาเภสัชใกล้บ้าน ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
* ร้านศิริเภสัช ถนนราชโยธา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
Visitors: 62,990