รายชื่อสถานที่จัดจำหน่ายในภาคกลาง

*******************************************************************
ภาคกลาง
*******************************************************************
* ร้านแคปซูลฟาร์มาซี ถ.ยิงเป้า สนามจันทร์ เมืองนครปฐม
* ร้านขายยาบ้วนสูนโอสถ 1 ท่ารถเมย์ขาว ถนนบ่อเริ่ม เมืองนครปฐม
* ร้านขายยาบ้วนสูนโอสถ 2 ตลาดพระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม
* ร้านปัทมาเภสัช ปากทางแยกหนองงูเหลือม ต.ทัพหลวง เมืองนครปฐม
* ร้านยาโชคเจริญฟาร์มาซี หัวมุมสามแยกบางเลน กำแพงแสน นครปฐม ร้านโชคเจริญฟาร์มาซี
* ร้านยาวัฒนเวชภัณฑ์ ถนนเทศบาล1 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน นครปฐม
* ร้านปัณยาเภสัช ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี ปัณยาเภสัช
* ร้านยาสมิตาเภสัช ตรงข้ามวัดป่าเลไลย์ ใกล้สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร้านยาสมิตาเภสัช
* ร้านประชาเวชภัณฑ์ ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
* ร้านหมิงฟาร์มาซี ถนนนางแว่นแก้ว ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
* ร้านณพลเภสัช 1 และ 2 ตลาดท่าช้าง เดิมบางนางบวช
* คลินิก กิตติพงษ์การแพทย์ อำเภอเดิมบางนางบวช
* ร้านยาแคปซูล ฟาร์มาซี อำเภอโพธาราม ร้านแคปซูลยา ตลาดโพธาราม
* ร้านยาไล่อันตึ๊ง 3 ตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านโป่ง ร้านขายยา ไล่อันตึ้ง
* ร้านยารุ่งลักษณ์เภสัช ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
* ร้านยาศศิวิมลเภสัช ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ ร้านขายยาศศิวิมลเภสัช
* ร้านเมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ สาขา 1 ตลาดเก่า ถนนบวร เมืองกาญจนบุรี
* ร้านเมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ สาขา 2 ตรงข้ามสภอ.เมืองกาญจนบุรี ติดท่ารถทัวร์ป.1 และธนาคาร UOB เมืองกาญจน์เวชภัณฑ์ ยาและอุปกรณ์การแพทย์ ครบวงจร
* ร้านยาดี ซอยโค้งประปา ร้านยาดี กาญจนบุรี
* ร้านเลิศยาภัณฑ์ ถนนแสงชูโตสายเก่า ตรงข้ามกับธนาคารกสิกร สาขาท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา
* ร้านไล่อันตึ๊ง ลูกแก ถนนแสงชูโต ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา
* ร้านอมรฟาร์มาซี ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง
* ร้านคลังยาโรจนะ ตลาดแกรนด์ คลังยาโรจนะ ตลาดแกรนด์ อยุธยา
* ร้านยาศิริวรรณ ข้างซอยวัดแจ้ง ติดกับธนาคารทหารไทยเก่า อำเภอบางบาล ร้านยาศิริวรรณ (siriwandrugstore)
* ร้านคลังยา ตรงข้ามโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
* ร้านขายยาศิวพรเภสัช จังหวัดอ่างทอง ร้านยาศิวพรเภสัช
* คลินิกแพทย์สุรีย์รัตน์ (คลินิกเฉพาะทางกระดูกและข้อ)
* เสาวลักษณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง
* ร้านบ้านหมอยา ถนนสิงห์บุรี - ชัยนาท ตำบลบางมัญ เมืองสิงห์บุรี
* ร้านยาโกแบดฟาร์มาซี ถนนวงษ์โต เมืองช้ยนาท
* ร้านพรหมวัฒนาเภสัช ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก
* ร้านกิ่งเภสัช ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม อำเภอเมืองสระบุรี
*. ร้านขายยาสาวิตรีเภสัช อำเภอพระพุทธบาท สาวิตรี สาระคนธ์ (Sawitri Sarakon)
* ร้านขายยาวุฒิเภสัช ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค
* ร้านนานายา พระพุทธบาท
* ร้านขายยาแก้วงามเภสัช ใกล้วงเวียนพลร่มป่าหวาย อำเภอเมืองลพบุรี
* ร้านบุญญาฟาร์มาซี ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
* ร้าน ล้านยา ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลทะเลชุบศร เมืองลพบุรี
* ร้านสมบูรณ์เภสัช ถนนปรางค์สามยอด ตำบลท่าหิน เมืองลพบุรี
,
* ร้านขายยาลักษณ์เภสัช อำเภอเมือง อุทัยธานี

#นครนายก:
* ร้านบุญญาฟาร์มาซี ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
* ร้านยาอมรเภสัช2 ถนนพานิชย์เจริญ เทศบาลเมืองนครนายก
Visitors: 62,991